GÓC COFFEE BETTA

Tại quán có góc cafe để khách hàng có thể vừa lựa cá, ngắm cá vừa thưởng thức cốc cafe pha máy đúng chuẩn.

BETTA HALFMOON

Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái

BETTA PLAKAT

Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái

CÁ 7 MÀU

Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái
Liên hệ có trống mái

Video Giới Thiệu

18 Tân Kỳ Tân Quý
18 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh